GİZLİLİK

TerraMedusa hem gizlilik odaklı düşünce sistemine sahiptir. Hem çalışanları ile yaptığı, hem de kurumlar ile arasında
gerçekleştirdiği gizlilik sözleşmeleri ile yapılacak her türlü çalışmayı hukuksal zeminde garanti altına alır.

Arka plan

Etik Değerler

TerraMedusa hem gizlilik odaklı düşünce sistemine sahiptir. Hem çalışanları ile yaptığı, hem de kurumlar ile arasında gerçekleştirdiği gizlilik sözleşmeleri ile yapılacak her türlü çalışmayı hukuksal zeminde garanti altına alır.

Kurumlarla yapılan her türlü işbirliği hukuki zeminde, hak ve ayrıcalıklara hassasiyet gösterilerek yürütülür.

Zaman ve mekân sınırları olmaksızın herkesin bilgi ile buluşabildiği kültür merkezleri haline gelen Internet’te, yeni hukuki ve etik sorumluluklar kapsamında bilgi güvenliğinin sağlanarak gerekli ve yeterli önlemlerin alınması; yakın gelecekte kurumlarda meydana gelebilecek birçok maddi ve manevi zararın önüne geçilmesini sağlayacaktır. Kurumların ve bilgi güvenliği profesyonellerinin elektronik bilgi güvenliğinin sağlanması ile ilgili hukuki ve etik sorumlulukları, Türkiye/Avrupa Birliği Hukuk Mevzuatı ve mesleki etik kuralları kapsamında ele alınmıştır.

Bilgi Güvenliği profesyonelleri, Bilgisayar teknolojileri kullanarak sorumluluklarını yerine getirirken bilişim alanı ile ilgili hukuk kuralları çerçevesinde hizmetlerini yürütmek zorundadırlar. Bilgi işlem profesyonellerinin sorumlulukları sadece bilgilerin düzenlenmesi, depolanması ve sunulması ile sınırlı değildir. Kurumlar ayrıca çalışanlarının, müşterilerinin kişisel bilgilerinin güvenli olarak muhafaza edilmesine, müşterilerinin faydalandığı kaynaklardan elde edilebilecek özel hayatla ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmesi, meydana gelen bir suçun yetkili makamlara iletilmesi konularında genel cezai sorumluluklara sahiptir.

Bilgi güvenliğinin sağlanması konusu, hukuk ve bilişim alanlarının her ikisinin de ortak konusudur ve bu disiplinlerden bir tarafın eksik kalması halinde kalıcı ve sürekli başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle bilgi güvenliği çalışmaları sırasında teknik önlemlerin hukuk kurallarına uygun olarak alınması önemlidir.